2010 yon ane ki te favorab nan karyè Tony Mix

Jan anpil moun konnen li, ane 2010 lan se te yon ane ki pat to dous menm pou pep ayisyen paske li te komanse a dlo nan je, depi nan komansaman ane sila, yo gwo tranbleman de tè frape peyi dayiti, kote anpil moun te pèdi lavi yo, ebyen apre katastwòf sa, anpil moun tap viv debousole, nan la tristès paske yo te pèdi anpil fanmi a zanmi yo, ebyen se nan tout tèt chaje sa yo, nan tout la pèn sa yo, DJ Tony Mix Soti premye Mixtape li, avek anpil bèl mizik rabòday pami yo “ANBA DEKONB” , “MEN GOUDOU GOUDOU AN”

Mixtape sa te remete gou nan bouch pèp la, li te rebay gou a lavi, anpil kotew pase nan epok sa se te li ki tap woule, moun yo rekomanse jwenn souri nan bouch yo, paske avek mizik sa yo, li te raple yo fok yo pat rete ap plenyen, men pito soti ANBA DEKONB yo pou selebre lavi.